Statut  
.
powrót, na dół
Statut Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych
Całość do pobrania w pliku TUTAJ.

VII. FUNDUSZE I MAJĄTEK ZWIĄZKU
VI. AKCJA PROTESTACYJNA I STRAJK
V. ZASADY WYBORU WŁADZ ZWIĄZKU
IV. WŁADZE ZWIĄZKU
III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA ZWIĄZKU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
powrót, do góry