Prezydium  
.
powr�t, na d�ł

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ZMIANOWYCH
w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.


Członkowie prezydium:Luśtyk Sławomir
przewodniczący


Wesolowska Anna
wiceprzewodnicząca


powr�t, do g�ry