Pliki do pobrania  
.
powrót, na dół
Dokumenty
Statut Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych.  ( pobierz )
Deklaracja członkowska.  ( pobierz )
Aneks Nr 4 do Umowy SpoŁecznej ENEA Wytwarzanie S.A.  ( pobierz )
zaŁĄcznik do aneksu  ( pobierz )


Wzory dokumentów
Oświadczenie o dochodzie w rodzinie.  ( pobierz )
Skierowanie na badania profilaktyczne.  ( pobierz )
Skierowanie na badanie psychologiczne - kierowca zawodowy.  ( pobierz )
Skierowanie na badanie sanitarno epidemiologiczne.  ( pobierz )
Wniosek o dofinansowanie.  ( pobierz )
Wniosek o przyznanie dopłaty do wypoczynku.  ( pobierz )
Wniosek o przyznanie pożyczki.  ( pobierz )
Wniosek o przyznanie środkow z ZFŚS na sport, rekreacje i turystyke.  ( pobierz )
Wniosek o przyznanie zapomogi z ZFŚS.  ( pobierz )
Wniosek o przyznanie zapomogi z ZFŚS w przypadku śmierci.  ( pobierz )
Prezentacja Ubezpieczenia Lekowego ENEA. ( pobierz )
Receptariusz do Ubezpieczenia Lekowego. ( pobierz )


powrót, do góry