Ostatnio dodane  
.
powrót, na dół
Komunikat Związków Zawodowych
26 czerwca 2019r przedstawiciele MZZPZ wzięli udział w pikiecie przed siedzibą Enei w Poznaniu. W akcję protestacyjną włączyła się cała Strona Społeczna z Enea Wytwarzanie. Wsparliśmy i domagaliśmy się wraz z większością związków zawodowych Grupy Kapitałowej Enea uregulowania wielu ważnych spraw dotyczących pracowników z większości lokalizacji.
Główne powody protestu to :
- Brak porozumienia płacowego na 2019 (przedłużające się negocjacje i rokowania)
-Przyznawanie indywidualnych podwyżek, bez porozumienia płacowego.
-Łamanie zasad wynagradzania zawartych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.
-Łamanie tabeli płac zasadniczych.
-Nie realizowanie wystąpień Państwowej Inspekcji Pracy.
-Działanie komitetów sterujących-ubezwłasnowolnienie zarządów z GK Enea.
W akcji protestacyjnej wzięło udział ponad 500 osób z całej Grupy Kapitałowej Enea S.A. Wśród nich byli również przedstawiciele naszego związku. Zaproszony Prezesa Piętka zadeklarował że kwestie negocjacji płacowych zostaną rozwiązane najpóźniej do końca lipca. Ze strony przedstawiciela Zarządu Enea S.A padła również obietnica, że do spotkania w sprawie wzrostu wynagrodzeń dojść może jeszcze przed mediacjami, już w najbliższy poniedziałek.
Pomimo niesamowitego upału byliśmy tam aby wybrzmiało nasze niezadowolenie z powodu przeciągających się negocjacji płacowych w całej Grupie Kapitałowej Enea.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję za poświęcony czas i udział w akcji protestacyjnej .

Pozdrawiam Sławek Luśtyk
Dodany: 27 06 2019 przez: Zbyszek
powrót, do góry