Aktualności  
.
powrót, na dół
Spotkanie dotyczące Umowy Społecznej 21.01.2019 r.
21 stycznia br. w siedzibie Enea S.A. w Poznaniu odbyło się jedno z ostatnich spotkań zespołu negocjacyjnego stron dialogu społecznego w GK Enea , którego celem jest ustalenie porozumienia dla Pracowników Grupy Kapitałowej Enea.
Zapisy porozumienia zostaną przeniesione do Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy w poszczególnych spółkach.
Stronę Społeczną Enei Wytwarzanie reprezentowali Jacek Bolek (NSZZ Solidarność), Marcin Łukasiewicz (NSZZ Solidarność),Sławomir Luśtyk (MZZPZ) Anna Wesołowska (MZZPZ), Zenon Stolarski (MZZE), Dariusz Sadurski (MZZE)). Po stronie pracodawców Eneę Wytwarzanie reprezentował wiceprezes ds. korporacyjnych Jan Mazurkiewicz. Spotkanie rozpoczął wiceprezes zarządu Enei S.A ds. korporacyjnych Zbigniew Piętka. Strony przystąpiły do końcowych negocjacji Umowy Społecznej - ostatnich punktów, które nie zostały wcześniej uzgodnione. Podczas negocjacji zostały doprecyzowane i zapisane do protokołu: Taryfa pracownicza( zniżka na energię ), abonamentowe świadczenia medyczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), miejsce pracy w przypadku modyfikacji stanowiska pracy, wyłączenia z stabilizacji zatrudnienia, zabezpieczenie pracowników w przypadku wypadku przy pracy oraz uprawnienia Pracownicze.
Po trwających ponad 5 godzin negocjacjach uzgodniono najważniejsze parametry przyszłego porozumienia, gwarantującego zachowanie wysokich standardów zatrudnienia w GK Enea.
Strony ustaliły termin następnego spotkania na 04.02.2019r z zamiarem podpisania Porozumienia.
Dodany: 23 01 2019 przez: Zbyszek
Notatka z negocjacji w Poznaniu Umowy Społecznej.
W dniu 07.01.2019r. odbyła się w Poznaniu kolejna tura rokowań Umowy Społecznej dla Grupy Kapitałowej Enea.
Stronę Społeczną Enea Wytwarzanie reprezentowali przy stole negocjacyjnym Dariusz Sadurski (MZZE), Jacek Bolek (NSZZ Solidarność) Sławomir Luśtyk (MZZPZ). A w roli doradców Sebastian Bieniek (MZZE), Marcin Łukasiewicz (NSZZ Solidarność). Po stronie pracodawców przedstawicielem Enea Wytwarzanie był Wiceprezes Zarządu ds. korporacyjnych Pan Jan Mazurkiewicz. Spotkanie rozpoczął Wiceprezes zarządu Enea S.A Zbigniew Piętka, a następnie przekazał głos Stronie społecznej. Strona Społeczna, po raz kolejny skrytykowała podejście pracodawcy dot. późnego przekazania projektu omawianej Umowy Społecznej. Dokumentacja przesłana przez kancelarię mecenasa Piotrowskiego odwzorowująca stanowisko pracodawcy była opracowywana przez 3 tygodnie, natomiast prawnikom Strony Społecznej pozostawiono zaledwie 3 dni na ustalenia wspólnego stanowiska i naniesienie stosownych zmian na projekt. Następnie omówiono załącznik nr 1 oraz nr 2 do negocjowanego dokumentu. Strony uzgodniły większość zapisów. Jako następny termin negocjacji wskazano 21.01.2019r.-może być to ostatnie spotkanie, finalizujące cały proces negocjacji.
Dodany: 10 01 2019 przez: Zbyszek
Informacja z akcji charytatywnej MZZPZ dla dzieci z placówki socjalizacyjnej Panda w Kozienicach.
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych przy ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. składają serdeczne podziękowania za zaangażowanie i wsparcie akcji charytatywnej na rzecz placówki socjalizacyjnej „Panda” w Kozienicach
W grudniu członkowie Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych kontynuowali Szczytną akcje pomocy dzieciom z placówki socjalizacyjnej „Panda” w Kozienicach. Zgodnie z tradycja jako pierwszy przyszedł „Mikołaj pod poduszkę” co prawda zjawił się w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach zabierając dzieci do kina na film „Dziadek do orzecha i cztery królestwa”, niestety z racji wielu obowiązków nie mógł nam towarzyszyć podczas niewielkiego ale za to niezmiernie sympatycznego poczęstunku w „Pizzerii 105”którym bardzo ale to bardzo uszczęśliwił wszystkie dzieci.
W przedświątecznej gonitwie, stresie, szale zakupów czy przygotowań na święta Bożego Narodzenia często można zgubić sens tych niezwykłych dni o których przypomniały nam dzieci podczas uroczystej Wigilii 20 grudnia gdzie przy świątecznym stole zastawionym tradycyjnymi potrawami, blaskiem migoczących światełek i pięknie przystrojoną choinką śpiewaliśmy z dziećmi kolędy, oczekując przyjścia Św. Mikołaja
Któż nie uśmiecha się na widok Mikołaja?
Chyba każdy, ten mały i ten duży.
Ogromnym zaskoczeniem dla dzieci był moment pojawienia się Mikołaja z „wielkim workiem” pełnym prezentów dla każdego dziecka.
Ten wieczór był pełen wzruszeń i emocji a duch Świąt Bożego Narodzenia udzielił się każdemu. Dzieci podziękował za pamięć i obecność na Wigilii przygotowując pełne sentymentu i liryczności przedstawienie Bożonarodzeniowe.
Dziękuję członkom Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych oraz Wszystkim członkom i przyjaciołom naszej organizacji za szczodrość i chęć pomocy. Wierzę że zgodnie z tym co powiedziały dzieci podczas Wigilii, dobro powraca i wróci do nas ze zdwojoną siłą.
Niech słowa Jana Pawła II będą myślą przewodnią do działania i dzielenia się z innymi tym co sami mamy najcenniejsze.
„Człowiek jest dobry nie przez to kim jest,
lecz przez to czym dzieli się z innymi...”
Jan Paweł II

Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy.
Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra.
Za pomoc i życzliwość

- DZIĘKUJEMY !

Dodany: 04 01 2019 przez: Zbyszek
Notatka ze spotkania dotyczącego Umowy Społecznej 10.12.2018 r.
W dniu 10.12.2018 odbyła się kolejna tura rokowań Umowy społecznej dla grupy kapitałowej Enea.

Stronę Społeczną Enea Wytwarzanie reprezentowali przy stole negocjacyjnym Zenon Stolarski (MZZE), Jacek Bolek (NSZZ Solidarność), Sławomir Luśtyk (MZZP). A w roli doradców Dariusz Sadurski (MZZE), Marcin Łukasiewicz (NSZZ Solidarność), Anna Wesołowska (MZZP).. Po stronie pracodawców Enea Wytwarzanie reprezentował wiceprezes ds. korporacyjnych Jan Mazurkiewicz. Spotkanie rozpoczął wiceprezes zarządu Enei S.A ds. korporacyjnych Zbigniew Piętka, a następnie przekazał głos mecenasowi Piotrowskiemu, który przygotował ,,nowe” porozumienie niezgodne z ustaleniami zawartymi w protokole. W związku z powyższym, oraz tym że, strona pracodawcy nie daje możliwości przygotowania się Stronie społecznej, ponieważ przekazują projekt porozumienia zbyt późno tj. 07.12.2018r. o godzinie 15:53 zespół negocjacyjny zaprotestował, po gorących dyskusjach rozpoczęto prace nad załącznikiem nr 6 który przygotowała strona społeczna, i który ma być implementowany w poszczególnych spółkach grupy do ZUZP omówiono kwestie taryfy energetycznej oraz dodatkowej opieki medycznej. Prawnicy stron rozpoczęli precyzowanie zapisów pod kątem prawnym. Ustalono termin następnego spotkania na 07.01.2019r.
Dodany: 21 12 2018 przez: Zbyszek
Spotkanie dotyczące Umowy Społecznej 29.11.2018 r
29 listopada br. w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie, którego celem jest wynegocjowanie porozumienia dla Pracowników Grupy Kapitałowej Enea. Zapisy porozumienia, zgodnie z ustaleniami po podpisaniu zostaną przeniesione do Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy w poszczególnych spółkach. Stronę Społeczną Enei Wytwarzanie reprezentowali przy stole negocjacyjnym Zenon Stolarski (MZZE), Jacek Bolek (NSZZ Solidarność), Sławomir Luśtyk (MZZPZ). A w roli doradców Dariusz Sadurski (MZZE), Marcin Łukasiewicz (NSZZ Solidarność). Po stronie pracodawców Enei Wytwarzanie reprezentował wiceprezes ds. korporacyjnych Jan Mazurkiewicz. Spotkanie rozpoczął wiceprezes zarządu Enei S.A ds. korporacyjnych Zbigniew Piętka. Omówienie preambuły porozumienia przypadło mecenasowi Piotrowskiemu, który reprezentował pracodawcę. Strony ustaliły i zgodziły się na dalsze procedowanie nad zapisami w dokumentach przedstawionych i omówionym przez prawników jednej jak i drugiej strony, co przyniosło uzgodnienie i zapisanie do protokołu następujących zagadnień: gwarancje zatrudnienia, skutki zerwania gwarancji, program PPE, odpis podstawowy na ZFŚS. Po długich dyskusjach większość tematów zostało wpisanych do załącznika, który będzie elementem porozumienia. Spotkanie zakończono obustronnym podpisaniem protokołu i wyznaczono kolejną turę negocjacji na dzień 10 grudnia o godzinie 9.00.
Strona Społeczna liczy na prezent pod choinkę w postaci podpisania Nowej Umowy Społecznej
Dodany: 03 12 2018 przez: Zbyszek
Zaproszenie na Wigilię
Dodany: 26 11 2018 przez: Zbyszek
Notatka z negocjacji Umowy Społecznej
W dniu 20.11.2018r. odbyła się kolejna tura negocjacji Umowy Społecznej dla GK Enea.
Związki Zawodowe z Enea Wytwarzanie sp. z o.o. reprezentowali przy stole negocjacyjnym Jacek Bolek i Zenon Stolarski, oraz w roli doradców Marcin Łukasiewicz, Sebastian Bieniek, Sławomir Luśtyk , Anna Wesołowska.

Strony wynegocjowały część zapisów dotyczących długości trwania umowy oraz Gwarancji Zatrudnienia wraz z ilością odpraw wypłacanych w przypadku rozwiązania umowy o pracę, z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
1) Okres obowiązywania umowy to 7 lat.
2) Zapisami umowy będą objęte osoby ze stażem powyżej 24 miesięcy.
3) Wysokość odprawy będzie obliczana jak za niewykorzystany urlop pracownika.
4) Ilość odpraw będzie rosła liniowo, proporcjonalnie do długości lat pracy; za każdy rok pracy jeden miesiąc odprawy, maksymalnie do 33 miesięcznej odprawy. Przykładowo:
- 2 lata pracy, odprawa 2 miesięczna plus ustawowa 2 miesięczna.
- 8 lata pracy, odprawa 8 miesięczna plus ustawowa 3 miesięczna
- 33 lata pracy, odprawa 33 miesięczna plus ustawowa 3 miesięczna
- 40 lata pracy, odprawa 33 miesięczna plus ustawowa 3 miesięczna
5) Po 6 latach obowiązywania umowy strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w celu przedłużenia obowiązywania porozumienia.
Pozostałe zapisy do umowy będą negocjowane na następnych spotkaniach najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 29.11.2018r.
Dodany: 22 11 2018 przez: Zbyszek
Relacja z negocjacji Umowy Społecznej w Poznaniu 15-16.10.2018.
15.10.2018 Negocjacje umowy społecznej- pozorowany dialog.

Podczas ostatnich negocjacji 24 września 2018 r. negocjatorzy ustalili, że następne spotkanie odbędzie 15-16 października 2018 roku. Spotkanie dwudniowe było postulowane przez stronę społeczną. Raz ze względu na duże odległości pokonywane przez członków zespołów negocjacyjnych obydwu stron, dwa ze względu na doświadczenia z poprzednich negocjacji, kiedy konkretne efekty osiągane były dopiero po kilkunastu godzinach twardych rozmów przy stole toczonych bez zbędnych przerw. Intencjom stron było sfinalizowanie rozmów i parafowanie porozumienia w drugim dniu czyli 16 października 2018 r.

Kolejny raz strona pracodawcy nas zaskoczyła.

Sytuację zaogniła jeszcze uwaga doradcy Zarządu Enea S.A. ds. kontaktów ze związkami zawodowymi B. Klepasa, jakoby to Strona Społeczna nie dopełniła zobowiązania co do przedstawienia wspólnego stanowiska wobec zaproponowanego przez Pracodawców projektu Umowy Społecznej. Strona Społeczna wspólne stanowisko uzgodniła, jej pełne prezentowanie zostało storpedowane przed informację o planach stworzenia następnego projektu zapisów Umowy. Naszą ocenę 6 godzinnych negocjacji staraliśmy się zawrzeć w protokole. Niestety pracodawcy odmówili nam tego, dlatego spotkanie zakończyło bez jego podpisania.

Treść naszej oceny „ negocjacji” na, którą nie zgodzili się pracodawcy:

„Strona społeczna z dezaprobatą przyjmuje postępowanie strony pracodawców podczas kolejnej tury negocjacji umowy społecznej. Zarząd przyszedł na spotkanie nieprzygotowany- pozostał przy swoich propozycjach z 24 września 2018 r. Trzy tygodnie nie wystarczyły na przeanalizowanie propozycji strony społecznej, i podjęcie negocjacji najważniejszych dla strony społecznej punktów. Takie postępowanie nosi znamiona negocjacji w złej wierze i pozorowanego dialogu. Strona społeczna i zarząd zostali zaskoczeni kolejną wersją projektu umowy społecznej tym razem złożoną przez mec. Piotrowskiego. Zamiast postępu prac, cofamy się do początku negocjacji. Doprowadziło to między innymi do wycofania się z nich Lubelskiego Węgla Bogdanka”.

Takie postępowanie pracodawcy stanowi złamanie ustaleń zawartych w protokole z dnia 16 lipca 2018 r. :

Pkt 4 : „Wszystkie spotkania dot. Umowy społecznej mają być protokółowane”…

Co będzie dalej z umową społeczną, które kolejne spółki zrezygnują z wspólnej umowy społecznej czas pokaże…

Strona związkowa w związku z zaistniałą sytuacją wystosowała pismo do Prezesa Zarządu Enea S.A. Mirosława Kowalika.
Dodany: 18 10 2018 przez: Zbyszek
Notatka z kolejnej tury negocjacji Umowy Społecznej GK Enea
24 września br. w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie związków zawodowych GK Enea z pracodawcami, dotyczącego uzgodnień w sprawie Umowy Społecznej.

Stronę społeczną Enei Wytwarzanie przy stole negocjacyjnym reprezentowali Jacek Bolek (Solidarność), Zenon Stolarski (MZZE), Sławomir Luśtyk (MZZPZ) oraz w roli doradców: Marcin Łukasiewicz, Dariusz Sadurski i Andrzej Ślebioda.

Najważniejszymi tematami były: charakter umowy, okresy gwarancji zatrudnienia, czas trwania umowy społecznej.

W wyniku wzajemnej dyskusji, strony zbliżyły swoje stanowiska. Ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się w dniach 14-15 października w Poznaniu i może być to ostatnie spotkanie, kończące proces negocjacji Umowy Społecznej dla spółek GK Enea.Więcej informacji co do szczegółów ostatniego spotkania w biurach poszczególnych organizacji związkowych.
Dodany: 27 09 2018 przez: Zbyszek
Informacja - Karty rabatowe Lotos
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych informuje że od 20.09.2018 r ( czwartek) od godziny 8.00 można odbierać karty rabatowe LOTOS. Pierwsza tura kart dotarła do biura MZZPZ. Więcej informacji pod numerem 14 89 lub 14 22.
Dodany: 19 09 2018 przez: Zbyszek

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nastepna strona >>

powrót, do góry