Aktualności  
.
powrót, na dół
Zaproszenie na Wigilię
Dodany: 26 11 2018 przez: Zbyszek
Notatka z negocjacji Umowy Społecznej
W dniu 20.11.2018r. odbyła się kolejna tura negocjacji Umowy Społecznej dla GK Enea.
Związki Zawodowe z Enea Wytwarzanie sp. z o.o. reprezentowali przy stole negocjacyjnym Jacek Bolek i Zenon Stolarski, oraz w roli doradców Marcin Łukasiewicz, Sebastian Bieniek, Sławomir Luśtyk , Anna Wesołowska.

Strony wynegocjowały część zapisów dotyczących długości trwania umowy oraz Gwarancji Zatrudnienia wraz z ilością odpraw wypłacanych w przypadku rozwiązania umowy o pracę, z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
1) Okres obowiązywania umowy to 7 lat.
2) Zapisami umowy będą objęte osoby ze stażem powyżej 24 miesięcy.
3) Wysokość odprawy będzie obliczana jak za niewykorzystany urlop pracownika.
4) Ilość odpraw będzie rosła liniowo, proporcjonalnie do długości lat pracy; za każdy rok pracy jeden miesiąc odprawy, maksymalnie do 33 miesięcznej odprawy. Przykładowo:
- 2 lata pracy, odprawa 2 miesięczna plus ustawowa 2 miesięczna.
- 8 lata pracy, odprawa 8 miesięczna plus ustawowa 3 miesięczna
- 33 lata pracy, odprawa 33 miesięczna plus ustawowa 3 miesięczna
- 40 lata pracy, odprawa 33 miesięczna plus ustawowa 3 miesięczna
5) Po 6 latach obowiązywania umowy strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w celu przedłużenia obowiązywania porozumienia.
Pozostałe zapisy do umowy będą negocjowane na następnych spotkaniach najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 29.11.2018r.
Dodany: 22 11 2018 przez: Zbyszek
Relacja z negocjacji Umowy Społecznej w Poznaniu 15-16.10.2018.
15.10.2018 Negocjacje umowy społecznej- pozorowany dialog.

Podczas ostatnich negocjacji 24 września 2018 r. negocjatorzy ustalili, że następne spotkanie odbędzie 15-16 października 2018 roku. Spotkanie dwudniowe było postulowane przez stronę społeczną. Raz ze względu na duże odległości pokonywane przez członków zespołów negocjacyjnych obydwu stron, dwa ze względu na doświadczenia z poprzednich negocjacji, kiedy konkretne efekty osiągane były dopiero po kilkunastu godzinach twardych rozmów przy stole toczonych bez zbędnych przerw. Intencjom stron było sfinalizowanie rozmów i parafowanie porozumienia w drugim dniu czyli 16 października 2018 r.

Kolejny raz strona pracodawcy nas zaskoczyła.

Sytuację zaogniła jeszcze uwaga doradcy Zarządu Enea S.A. ds. kontaktów ze związkami zawodowymi B. Klepasa, jakoby to Strona Społeczna nie dopełniła zobowiązania co do przedstawienia wspólnego stanowiska wobec zaproponowanego przez Pracodawców projektu Umowy Społecznej. Strona Społeczna wspólne stanowisko uzgodniła, jej pełne prezentowanie zostało storpedowane przed informację o planach stworzenia następnego projektu zapisów Umowy. Naszą ocenę 6 godzinnych negocjacji staraliśmy się zawrzeć w protokole. Niestety pracodawcy odmówili nam tego, dlatego spotkanie zakończyło bez jego podpisania.

Treść naszej oceny „ negocjacji” na, którą nie zgodzili się pracodawcy:

„Strona społeczna z dezaprobatą przyjmuje postępowanie strony pracodawców podczas kolejnej tury negocjacji umowy społecznej. Zarząd przyszedł na spotkanie nieprzygotowany- pozostał przy swoich propozycjach z 24 września 2018 r. Trzy tygodnie nie wystarczyły na przeanalizowanie propozycji strony społecznej, i podjęcie negocjacji najważniejszych dla strony społecznej punktów. Takie postępowanie nosi znamiona negocjacji w złej wierze i pozorowanego dialogu. Strona społeczna i zarząd zostali zaskoczeni kolejną wersją projektu umowy społecznej tym razem złożoną przez mec. Piotrowskiego. Zamiast postępu prac, cofamy się do początku negocjacji. Doprowadziło to między innymi do wycofania się z nich Lubelskiego Węgla Bogdanka”.

Takie postępowanie pracodawcy stanowi złamanie ustaleń zawartych w protokole z dnia 16 lipca 2018 r. :

Pkt 4 : „Wszystkie spotkania dot. Umowy społecznej mają być protokółowane”…

Co będzie dalej z umową społeczną, które kolejne spółki zrezygnują z wspólnej umowy społecznej czas pokaże…

Strona związkowa w związku z zaistniałą sytuacją wystosowała pismo do Prezesa Zarządu Enea S.A. Mirosława Kowalika.
Dodany: 18 10 2018 przez: Zbyszek
Notatka z kolejnej tury negocjacji Umowy Społecznej GK Enea
24 września br. w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie związków zawodowych GK Enea z pracodawcami, dotyczącego uzgodnień w sprawie Umowy Społecznej.

Stronę społeczną Enei Wytwarzanie przy stole negocjacyjnym reprezentowali Jacek Bolek (Solidarność), Zenon Stolarski (MZZE), Sławomir Luśtyk (MZZPZ) oraz w roli doradców: Marcin Łukasiewicz, Dariusz Sadurski i Andrzej Ślebioda.

Najważniejszymi tematami były: charakter umowy, okresy gwarancji zatrudnienia, czas trwania umowy społecznej.

W wyniku wzajemnej dyskusji, strony zbliżyły swoje stanowiska. Ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się w dniach 14-15 października w Poznaniu i może być to ostatnie spotkanie, kończące proces negocjacji Umowy Społecznej dla spółek GK Enea.Więcej informacji co do szczegółów ostatniego spotkania w biurach poszczególnych organizacji związkowych.
Dodany: 27 09 2018 przez: Zbyszek
Informacja - Karty rabatowe Lotos
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych informuje że od 20.09.2018 r ( czwartek) od godziny 8.00 można odbierać karty rabatowe LOTOS. Pierwsza tura kart dotarła do biura MZZPZ. Więcej informacji pod numerem 14 89 lub 14 22.
Dodany: 19 09 2018 przez: Zbyszek
Spotkanie informacyjne z przedstawicielami kancelarii Rycak
MZZPZ informuje że w dniu 24.09.2018 r. (Poniedziałek) o godzinie 17.00 w Restauracji „ JOVITA” odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami kancelarii Rycak dotyczące trwających spraw sądowych. Serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji pod numerem tel. 614 14 89 lub 614 14 22.
Dodany: 19 09 2018 przez: Zbyszek
Informacja o udziale członków naszego związku w Mistrzostw Polski Energetyków w Wędkarstwie Spławikowym Rybnik 2018.
W dniach 07-09 września 2018 r. odbyły się "XVIII Mistrzostwa Polski Energetyków w Wędkarstwie Spławikowym Rybnik 2018" organizowane przez Sekcję Wędkarską Towarzystwa Sportowego „Kuźnia” przy Fundacji PGE Energia Ciepła.
Drużyny z całej Polski rywalizowały o tytuł mistrzowski na zbiorniku Zalew Rybnicki.
Były to m.in.: Elektrownia Rybnik, Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Veolia Łódź, Veolia Północ Przasnysz, ZE PAK Elektrownia KONIN, ZE PAK Elektrownia Pątnów oraz Elektrociepłownia Rzeszów.
Drużyna Enei Wytwarzanie w składzie: Andrzej Kowalski, Dariusz Szczygieł, Tomasz Molenda oraz Jan Purchała ( kierownik drużyny i trener) zajęła ostatecznie czwarte miejsce.
W klasyfikacji indywidualnej: szóste, dziesiąte i szesnaste pozycje.
Dodany: 14 09 2018 przez: Zbyszek
Kart rabatowe Lotos dla członków związku
KARTY RABATOWE LOTOS DLA CZŁONKÓW
MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
PRACOWNIKÓW ZMIANOWYCH

Dbając o dobro i interesy członków naszego związku oraz emerytów należących wcześniej do naszego związku Prezydium Związku MZZPZ (ZZPZ) wraz z Zarządem Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego umożliwia skorzystanie z programu rabatowego grupy paliwowej LOTOS skierowanej dla pracowników ruchu ciągłego.
Zainteresowanych członków naszego związku prosimy o zgłaszanie się osobiste w biurze związku i wypełnienie zamówienia na Kartę Pracowniczą Lotos Biznes.
Więcej informacji w ofercie handlowej i pod numerem telefonów:
48/614 14 89, 48/614 14 22

*10 gr./l. rabat na zakup ON i PB
*7 gr./l. rabat na zakup LPG
*15 gr./l. rabat na zakup paliw Premium - ON Dynamie, PB98 Dynamie
• 15% rabat na usługi myjni
• 10% rabat na zakup olejów silnikowych i płynów do spryskiwaczy

Płatność jest regulowana z rabatem w momencie transakcji na stacji; Związek nie odpowiada za zobowiązania i płatności członków.
Powyższe rabaty:
/ obowiązują w sieci wszystkich stacji LOTOS w Polsce
/ są naliczane od ceny obowiązującej na stacji w momencie realizacji transakcji
KARTA RABATOWA - KORZYŚCI DLA CZŁONKA
W oferowanej Państwu wersji karta stanowi atrakcyjne, nowoczesne narzędzie pozwalające wygodnie realizować zakupy paliw, towarów i usług na potrzeby prywatne Państwa członków i ich rodzin korzystając z sieci stacji LOTOS.
Istotną z punktu widzenia użytkownika korzyścią jest możliwość uzyskania rabatu, którego jako indywidualny klient stacji nie byłby w stanie otrzymać.
Użytkownik otrzymując kartę LOTOS Biznes odnosi następujące korzyści:
• atrakcyjny system rabatowania
• prawo udostępniania karty np. członkom rodziny w ramach przyznanego limitu karty
• prosta formuła rozliczeń - płatność na stacji z natychmiastowym uwzględnieniem rabatu
Z punktu widzenia Państwa Związku karta stanowi istotną korzyść dla członków, z tytułu której nie ponosicie Państwo żadnych kosztów. Korzystanie z kart nie generuje żadnych obowiązków podatkowych, ani po stronie Związku, ani członków.
Z uwagi na model rozliczeń kart, w którym nie ma możliwości wystawiania faktur do transakcji przy ich użyciu Państwa członkom prowadzącym własną działalność gospodarczą umożliwimy zawarcie indywidualnych umów gotówkowych LOTOS Biznes na preferencyjnych warunkach handlowych identycznych z niniejszą ofertą.
BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI
Każda karta zabezpieczona jest kodem PIN, znanym jedynie posiadaczowi karty. Gotówkowa formuła rozliczeń ogranicza do zera ryzyko strat w przypadku utraty karty, nawet w sytuacji ujawnienia kodu PIN.
RODZAJ WYDAWANYCH KART
Każda karta zostanie wydana w prostej, łatwej w zarządzaniu formule, o parametrach identycznych dla wszystkich kart:
Karta wystawiona na imię i nazwisko użytkownika
Każda z kart będzie posiadała limit dopuszczający dokonanie łącznych zakupów przy jej użyciu do kwoty 2000 zł w miesiącu kalendarzowym. Kwota ta powinna w wystarczającym stopniu zabezpieczyć prywatne potrzeby członków Związku i ich rodzin.
Dodany: 08 09 2018 przez: Zbyszek
Komunikat Związków Zawodowych
NOTATKA ZE SPOTKANIA DOT. UMOWY SPOŁECZNEJ
20 sierpnia br. w Poznaniu doszło do kolejnego spotkania dot. nowej Umowy Społecznej dla GK Enea. Stronę Społeczną Enei Wytwarzanie reprezentowali przy stole negocjacyjnym Przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Energetyków (MZZE) Zenon Stolarski oraz w roli obserwatorów Sławomir Luśtyk (ZZPZ), Dariusz Sadurski (MZZE), Jacek Bolek oraz Marcin Łukasiewicz (NSZZ „Solidarność”).
Strona Pracodawcy przedstawiła projekt Umowy Społecznej, który jest odpowiedzią na projekt przygotowany przez Stronę Społeczną. Każda ze Stron stoi przy stanowisku aby prowadzić negocjacje w oparciu o swoje przedłożone projekty. W efekcie burzliwej dyskusji, Strony mając na uwadze prowadzenie negocjacji w dobrej wierze, postanowiły aby na najbliższym spotkaniu omówić w pierwszej kolejności trzy bardzo istotne zagadnienia:
1. Charakter umowy.
2. Reprezentacja Pracodawców.
3. Stabilizacja zatrudnienia.
Strona Społeczna i Pracodawców wniosły swoje stanowiska do protokołu dot. prowadzonych negocjacji. Ustalono kolejne spotkanie na 10 września br.
Dodany: 22 08 2018 przez: Zbyszek
Komunikat Związków Zawodowych
PKS SP. Z O.O. KOZIENICE PRZESTAJE ŚWIADCZYĆ USŁUGĘ PRZEWOZÓW PRACOWNIKÓW ENEI WYTWARZANIE SP. Z O.O. W ŚWIERŻACH GÓRNYCH

2018-08-13Wydział Socjalny informuje, że z dniem 14 sierpnia 2018r., PKS sp. z o.o. Kozienice w upadłości przestaje świadczyć usługę przewozów pracowników Enei Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych.Od tego dnia usługa będzie realizowana przez lokalnych przewoźników według tego samego rozkładu jazdy.W związku z zaistniałą sytuacją prosimy Państwa o zwrócenie uwagi na oznakowanie podstawianych autobusów.W razie pytań czy jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Socjalnego pod nr tel.: 695-901-228 (Janusz Misztal), 603-670-413 (Agnieszka Górska), 667-880-331 (Monika Molenda).
Dodany: 13 08 2018 przez: Zbyszek

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 Nastepna strona >>

powrót, do góry