Aktualności  
.
powrót, na dół
Artykul z prasy związkowej
Dodany: 01 06 2019 przez: Zbyszek
Informacja z negocjacji płacowych z dnia 29.05.2019r.
W środę odbyła się kontynuacja negocjacji podwyżek wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrównania braku podwyżki od 1 stycznia. Propozycja pracodawcy - 120 zł do stawki zasadniczej i 600zł wyrównania od 1 stycznia. Strona społeczna podtrzymała swoje propozycje 600zł do stawki i 1000 zł wyrównania. Omawiano również kwestię wzoru podziału podwyżek w rozbiciu na pracowników Zmianowych i jednozmianowych
Poruszono również kwestię wręczania pracownikom umów do podpisania w poszczególnych zakresach:
- o zachowaniu poufności i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy -
- o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
Podczas spotkania Strona Społeczna poddała w wątpliwość część zapisów w umowach. Pracodawca poinformował iż: celem wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości co do zapisów zawartych w/w umowach, pracownicy Spółki mogą zwrócić się do Zarządu Spółki.
Podpisanie umów jest obowiązkowe a odmowa i niepodpisanie może spowodować rozwiązanie umowy o pracę.
Kolejne spotkanie wyznaczono na dzień 10.06.2019r. odbędzie się ono w trybie rokowań.
O dalszym rozwoju spraw związanych z rokowaniami będziemy informować na bieżąco.
Dodany: 31 05 2019 przez: Zbyszek
Żądanie płacowe
Dodany: 23 05 2019 przez: Zbyszek
Życzenia wielkanocne
Dodany: 19 04 2019 przez: Zbyszek
Komunikat Związków Zawodowych
Dodany: 05 04 2019 przez: Zbyszek
Druga tura wyborów na Członka Rady Nadzorczej w Enea Wytwarzanie sp. z o. o. nasz kandydat
Dodany: 03 04 2019 przez: Zbyszek
Druga tura wyborów na Członka Zarzadu ds. Pracowniczych w Enea Wytwarzanie sp. z o. o. nasz kandydat
Dodany: 03 04 2019 przez: Zbyszek
Wybory Członka Zarządu ds.Pracowniczych w Enea Wytwarzanie Sp. z o. o.
Dodany: 27 03 2019 przez: Zbyszek
Wybory do Rady Nadzorczej w Enea Wytwarzanie Sp. z o .o .
Dodany: 26 03 2019 przez: Zbyszek
Wybory do rady Nadzorczej w Enea Wywarzanie Sp. z o .o .
Dodany: 23 03 2019 przez: Zbyszek

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nastepna strona >>

powrót, do góry