Aktualności  
.
powrót, na dół
19.11.2019r. STRONA SPOŁECZNA PODPISAŁA Z ZARZĄDEM ENEI WYTWARZANIE NOWY ZUZP
19 listopada Zarząd Enei Wytwarzanie oraz związki zawodowe działające w Spółce podpisały protokół dodatkowy stanowiący załącznik nr 15 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Dokument wejdzie w życie z dniem rejestracji przez Państwową Inspekcję Pracy. Nowością tego protokołu jest ujednolicenie teksu, a więc uwzględniającego zbiorczo wszystkie zmiany treści Układu, jakie miały miejsce od dnia jego zawarcia. Protokół, który wprowadza treść jednolitą ZUZP będzie obowiązywał jako oficjalny dokument.

Zwarcie protokołu dodatkowego nr 15 wynikało z faktu, że 30 stycznia 2019 roku z mocy prawa utraciły moc postanowienia Umowy Społecznej z 10 sierpnia 2007 roku.
W trakcie ponad rocznych rozmów strony wynegocjowały między innymi następujące uprawnienia, które wynikały z dotychczasowej Umowy Społecznej:
• Pracownikom przysługuje premia roczna stanowiąca 8,5% rocznego funduszu wynagrodzeń z roku ubiegłego na zasadach określonych w Regulaminie Premii Rocznej obowiązującym u Pracodawcy,
• Każdy Pracownik po przepracowaniu łącznie 25 lat u Pracodawcy nabywa prawo do dodatkowego, 5-dniowego urlopu zdrowotnego płatnego jak za urlop wypoczynkowy,
• Każdy Pracownik po przepracowaniu łącznie 20 lat oraz 30 lat u Pracodawcy nabywa prawo do dodatkowego 1 oraz 2 dni urlopu.
• Pracodawca wypłaci każdemu Pracownikowi premię z okazji Dnia Energetyka w wysokości 20% średniego miesięcznego wynagrodzenia w przedsiębiorstwie z roku poprzedniego, w terminie do 14 sierpnia każdego roku,
• Pracodawca gwarantuje Pracownikom bezpłatną opiekę medyczną w zakresie świadczeń profilaktycznych oraz dodatkowych, a także udział w bezpłatnych programach profilaktycznych i szczepieniach ochronnych.
• Pracodawca po indywidualnej decyzji Pracowników obszaru OZE obejmie ich ZUZP-em Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
Oznacza to, że od dnia rejestracji protokołu dodatkowego nr 15 wyżej wymienione uprawnienia będą już stałym, bezterminowym elementem stosunku pracy.

- Podpisanie tego protokołu to znak, że Zarząd i Strona Społeczna dają dowód temu, że sprawy Spółki są dla wszystkich niezwykle istotne, a siadając do rozmów z perspektywy dwóch różnych pozycji, potrafimy dojść do porozumienia, potrafimy znaleźć takie rozwiązania, które służą zarówno długookresowym planom rozwoju elektrowni, jak również jej Pracownikom – powiedział Antoni Józwowicz, prezes Enei Wytwarzanie.
Jednocześnie strony ustaliły, że w miejsce dotychczasowej Umowy Społecznej strony załączą Porozumienie zawarte 12 kwietnia 2019 r. tzw. „poznańskie” w sprawie wybranych zagadnień dotyczących zatrudnienia u Pracodawców będących stronami Porozumienia w Grupie Kapitałowej ENEA wraz z zasadami stabilizacji zatrudnienia pracowników i wypłaty odpraw dodatkowych, co gwarantuje wszystkim pracownikom bezpieczeństwo pracy.

Sławomir Luśtyk
Przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.Dodany: 22 11 2019 przez: Zbyszek
Notatka z obchodów Dnia Niepodległości.
11 listopada w Kozienicach odbyły się uroczyste obchody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach oraz Gminę Kozienice.

Uroczystości rozpoczęto na cmentarzu parafialnym. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz w kwaterze Legionistów złożono wiązanki kwiatów. W kościele pw. Św. Rodziny została odprawiona msza święta, której przewodniczył ks. dziekan Władysław Sarwa, ks. kanonik Kazimierz Chojnacki oraz dyrektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu ks. Rafał Widuliński. Po mszy Ułani z 22. Pułku Ułanów Podkarpackich z Garbatki-Letniska oraz Orkiestra Dęta OSP Kozienice uroczystym przemarszem poprowadzili uczestników na plac przy Pomniku Niepodległości. W uroczystościach wzięły udział licznie zgromadzone poczty sztandarowe, delegacje z wieńcami oraz wiązankami kwiatów, a także mieszkańcy Kozienic. Nie zabrakło też delegacji z Enei Wytwarzanie, naszą spółkę reprezentowali przedstawiciele Enea Wytwarzanie, Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych, Międzyzakładowego Związku Zawodowego Energetyków, oraz NSZZ "Solidarność".Sławomir Luśtyk
Przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
Dodany: 20 11 2019 przez: Zbyszek
MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI ENERGETYKÓW
MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI ENERGETYKÓW

W niedzielę 1 września w kościele pw. Św. Rodziny w Kozienicach odprawiona została Msza Święta w intencji energetyków oraz ich rodzin. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe: Enei Wytwarzanie, organizacji związkowych działających w Spółce, członkowie Zarządu, przedstawiciele samorządów oraz pracownicy i emeryci elektrowni , a także mieszkańcy Kozienic.
Homilię wygłosił ks. Infułat prof. hab Stanisław Kowalczyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego .
Słowa ewangelii odczytali Marcin Łukasiewicz, wiceprezes Enei Wytwarzanie ds. pracowniczych oraz Anna Wesołowska, wiceprzewodnicząca MZZPZ.
Msza Święta zainaugurowała obchody Dnia Energetyka w Kozienicach. W sobotę 7 września w Kozienickim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbędzie się festyn Dzień Energetyka połączony z Pożegnaniem Lata 2019.


Dodany: 04 09 2019 przez: Zbyszek
Zaproszenie
ZAPROSZENIEW niedzielę 1 września 2019 roku o godz. 12:00 w Kościele pw. Św. Rodziny w Kozienicach odprawiona zostanie Msza Święta w intencji Energetyków oraz ich rodzin.
Zapraszamy i zachęcamy do udziału we wspólnej Mszy.
Dodany: 29 08 2019 przez: Zbyszek
Zyczenia z okazji Dnia Energetyka
W imieniu Prezydium i Zarządu MZZPZ

Wszystkim Pracownikom w dniu Naszego Święta życzę

Dużo Spokoju i Pozytywnej Energii,

Zmian, tylko tych oczekiwanych.

Zadowolenia z pracy zawodowej,

Aby Nasza ciężka i niebezpieczna praca

była właściwie doceniana i wynagradzana.

Naszym rodzinom jak najmniej trosk życia codziennego,

Dużo zdrowia i pomyślności.Sławomir Luśtyk

Przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
Dodany: 13 08 2019 przez: Zbyszek
Życzenia zarządu Enei SA z okazji Dnia Energetyka
Szanowni Państwo,

z okazji zbliżającego się Dnia Energetyka, pragniemy złożyć wszystkim pracownikom Grupy Enea wyrazy uznania za odpowiedzialną i pełną zaangażowania pracę, która przekłada się na ciągły rozwój polskiej gospodarki i zapewnia niezawodne dostawy energii dla milionów gospodarstw domowych. Każdego dnia, na swoich stanowiskach pracy dostarczacie usługi i produkty najwyższej jakości, które budują pozycję Grupy oraz sektora paliwo-energetycznego naszego kraju. Dzięki Wam marka Enea cieszy się renomą i utrzymuje pozycję wicelidera na polskim rynku energetycznym. Serdecznie Wam za to dziękujemy.

Ubiegły rok stał pod znakiem obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w które włączyły się wszystkie spółki Grupy Enea. Tak, jak sto lat temu energetyka odegrała ogromną rolę w odbudowie zniszczonego po wojnie kraju, tak dziś nowoczesna energetyka wzmacnia bezpieczeństwo, rozwój i konkurencyjność naszej gospodarki. Jesteśmy dumni z tego, że wraz z Państwem możemy wpływać na rozwój naszego kraju i naszych lokalnych ojczyzn.

Z okazji zbliżającego się Dnia Energetyka, składamy Państwu oraz Państwa Rodzinom najserdeczniejsze życzenia spełnienia w życiu zawodowym i prywatnym. Niech praca pozwala Wam realizować Wasze ambicje, a patron energetyków św. Maksymilian Kolbe otoczy Was opieką.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pracowników, którzy tego dnia będą w pracy czuwać nad nieprzerwanym zasilaniem w energię milionów naszych Klientów. A tym z Państwa, którzy 14 sierpnia będą cieszyć się dniem wolnym od pracy, życzymy wypoczynku w gronie najbliższych.

Mamy nadzieję, że spotkamy się z Wami wszystkimi 7 września na jednym z pikników rodzinnych organizowanych w Murowanej Goślinie pod Poznaniem, Kozienicach i Połańcu.

Zapraszamy wszystkich Państwa wraz z rodzinami do wspólnego świętowania i uczczenia tegorocznego Dnia Energetyka.Zarząd Enea SA
Dodany: 12 08 2019 przez: Zbyszek
Zyczenia z okazji Dnia Energetyka
Dodany: 05 08 2019 przez: Zbyszek
Zdjęcia z Poznania z 26.06.2019
Dodany: 27 06 2019 przez: Zbyszek
Komunikat Związków Zawodowych
26 czerwca 2019r przedstawiciele MZZPZ wzięli udział w pikiecie przed siedzibą Enei w Poznaniu. W akcję protestacyjną włączyła się cała Strona Społeczna z Enea Wytwarzanie. Wsparliśmy i domagaliśmy się wraz z większością związków zawodowych Grupy Kapitałowej Enea uregulowania wielu ważnych spraw dotyczących pracowników z większości lokalizacji.
Główne powody protestu to :
- Brak porozumienia płacowego na 2019 (przedłużające się negocjacje i rokowania)
-Przyznawanie indywidualnych podwyżek, bez porozumienia płacowego.
-Łamanie zasad wynagradzania zawartych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.
-Łamanie tabeli płac zasadniczych.
-Nie realizowanie wystąpień Państwowej Inspekcji Pracy.
-Działanie komitetów sterujących-ubezwłasnowolnienie zarządów z GK Enea.
W akcji protestacyjnej wzięło udział ponad 500 osób z całej Grupy Kapitałowej Enea S.A. Wśród nich byli również przedstawiciele naszego związku. Zaproszony Prezesa Piętka zadeklarował że kwestie negocjacji płacowych zostaną rozwiązane najpóźniej do końca lipca. Ze strony przedstawiciela Zarządu Enea S.A padła również obietnica, że do spotkania w sprawie wzrostu wynagrodzeń dojść może jeszcze przed mediacjami, już w najbliższy poniedziałek.
Pomimo niesamowitego upału byliśmy tam aby wybrzmiało nasze niezadowolenie z powodu przeciągających się negocjacji płacowych w całej Grupie Kapitałowej Enea.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję za poświęcony czas i udział w akcji protestacyjnej .

Pozdrawiam Sławek Luśtyk
Dodany: 27 06 2019 przez: Zbyszek
Komunikat Związków Zawodowych
Dodany: 24 06 2019 przez: Zbyszek

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 Nastepna strona >>

powrót, do góry